Venitul de cetățenie

Începând cu luna aprilie 2019 intră în vigoare venitul de cetățenie, o măsură a executivului italian care își propune combaterea sărăciei, a inegalității și a excluderii sociale, precum și garantarea dreptului la muncă. Venitul de cetățenie poate fi solicitat de cetățeni majori, italieni, comunitari sau extra-comunitari cu permis de ședere de lungă durată. De asemenea, cetățenii străini trebuie să fie rezidenți în Italia de cel puțin 10 ani, dintre care ultimii 2 să fie în mod continuu.

Pentru a putea primi venitul de cetățenie, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

– Indicatorul situației economice echivalente (ISEE) să fie inferior valorii de 9.360 euro pe an;

– Patrimoniul imobiliar, diferit de prima casă, să nu depășească valoarea de 30.000 euro;

– Patrimoniul financiar să nu depășească valoarea de 6.000 euro pentru persoane individuale, respectiv 20.000 euro, pentru familii în care există membri cu nevoi speciale;

– Nu pot să primească venitul de cetățenie cei care și-au dat demisia de la locul de muncă din motive voluntare. Venitul de cetățenie conferă dreptul fiecărui cetățean să aibă un venit minim garantat de 500 euro lunar, la care se adaugă un venit de 280 euro/lună pentru plata cheltuielilor aferente chiriei și întreținerii locuinței.

Dacă solicitantul are un venit inferior acestei valori, statul italian va plăti doar diferența până la realizarea plafonului minim stabilit. Această diferență plătită de stat nu poate fi sub valoarea de 480 euro pe an.

Dacă solicitantul este o persoană singură și fără venituri, va primi toată contravaloarea ajutorului de 500 euro pe lună, la care se adaugă 280 euro pe lună ca suport locativ, în cazul în care nu are o locuință, și va beneficia de tarife speciale la energie electrică și alimentarea cu gaze naturale.

Familiile cu mai mulți membri vor primi contravaloarea venitului de cetățenie conform unor grile specifice calculate de către INPS, pe baza nucleului familial și a veniturilor realizate.

Cererile vor putea fi depuse la oficiile poștale sau la centrele de asistență fiscală (CAF) începând cu 1 martie 2019, iar evaluarea lor se va face de către Institutul Național de Protecție Socială (INPS).

Beneficiile au o durată de 18 luni, cu posibilitatea de reînnoire pentru alte 18 luni, după o pauză de o lună între cele două etape.

În schimb, beneficiarul se angajează să încheie un ”pact de muncă” sau un ”pact de formare”, în funcție de calificări, în termen de 30 de zile de la acordarea venitului. ”Pactul de muncă” prevede un parcurs personalizat de introducere în câmpul muncii și obligația de a accepta una dintre cele trei oferte de muncă pe care le va primi din partea centrului de angajare, pe baza unor criterii care țin cont în principal de distanța față de locul de reședință și de componența familiei.

Pentru nucleele familiale în care cel puțin o persoană are vârsta de minim 67 de ani, se va acorda pensia de cetățenie, conform acelorași prevederi valabile pentru acordarea venitului de cetățenie.

„Cota 100” reprezintă un mecanism de pensionare anticipată care permite ieșirea la pensie înainte de îndeplinirea cerințelor actuale aflate în vigoare de la 1 ianuarie 2019 (în baza vârstei, 67 de ani pentru bărbați și 66 de ani și 7 luni pentru femei cu minim 20 de ani de contribuții sau, pe baza contribuției, 43 de ani și 3 luni de contribuții pentru bărbați și 42 de ani și 3 luni de contribuții pentru femei, indiferent de vârstă). Astfel, ”Cota 100” prevede în schimb o vârstă de cel puțin 62 de ani și 38 de ani de contribuții plătite. Același decret prevede o micșorare a cererilor contributive în vigoare de la 1 ianuarie a.c., fiind necesari 42 de ani și 10 luni pentru bărbați și 41 de ani și 10 luni pentru femei. În sectorul privat, cine a îndeplinit condițiile cotei 100 până la data de 31 decembrie 2018 poate ieși la pensie de la 1 aprilie 2019. Cine a îndeplinit sau urmează să îndeplinească aceste condiții după 1 ianuarie 2019, va putea ieși la pensie 3 luni mai târziu, respectiv de la 1 iulie 2019. Pentru funcționarii publici, regulile prevăd ca, cei care au îndeplinit condițiile cotei 100 până la 31 decembrie 2018, pot ieși la pensie de la 1 august 2019; în celelalte cazuri, se poate ieși la pensie la 6 luni după îndeplinirea cerințelor cotei 100, dar cu un preaviz de 6 luni. Lucrătorii din învățământ pot face acest lucru la începutul anului școlar, respectiv în luna septembrie. Cei care decid să iasă la pensie folosind prevederile cotei 100 nu pot cumula pensia cu alte venituri până la îndeplinirea vârstei normale de pensionare, decât în limita a 5.000 euro realizați ca urmare a unor activități ocazionale. @Ambasada Romaniei in Italia

Evoluţii recente

 • Președinția Consiliului de Miniștri italian a aprobat, la 17 ianuarie 2019, decretul-lege privind măsuri urgente referitoare la venitul de cetățenie și pensii. Citiți aicimai multe informații.
 • De la 01 iulie 2018, în Italia nu mai este posibilă plata salariului în numerar, cu câteva excepții (art.1, alin. 910, Legea nr. 205/2017). Sunt vizate toate raporturile de muncă ”subordonată/dependentă”, indiferent de durata sau de modalitatea de prestare a activității; contractele de colaborare coordonată și continuă, precum și contractele de muncă încheiate între cooperative și asociații / membrii acestora.
  • Prevederile de mai sus nu se aplică: salariaților din administrația publică, menajerelor și îngrijitoarelor (”contractele de muncă domestică”); în cazul burselor de studiu, a stagiilor de practică și a raporturilor de muncă autonomă ocazionale.
  • Angajatorii și beneficiarii unor contracte de prestări servicii, de lucrări, etc. sunt obligați să plătească salariul prin următoarele modalități:
   • Virament bancar în contul indicat de salariat;
   • Instrumente de plată electronică;
   • Plata în numerar la unitatea bancară/ oficiul poștal unde angajatorul are deschis cont curent de tipul ”conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento”;
   • Emiterea unui cec bancar ce trebuie înmânat lucrătorului sau unei persoane împuternicite de acesta, în situațiile în care lucrătorul dovedește că se află în imposibilitatea de a primi în mod direct cecul.
  • Nerespectarea acestei prevederi legale se pedepsește prin aplicarea unei sancțiuni administrative cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro.
  • În contextul noilor prevederi referitoare la modalitatea de plată a salariului, Inspectoratul Național de Muncă a clarificat faptul că, statul de plată semnat de lucrător nu constituie o dovadă a plății efective a salariului.
  • Totodată, autoritățile de control vor verifica atât dacă angajatorul a făcut demersurile necesare pentru plata salariului, utilizând instrumentele prevăzute de lege, cât și dacă operațiunea a fost finalizată, lucrătorul intrând în posesia drepturilor salariale.
  • Pentru mai multe informații: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/
 • Pe 17.07.2014 a avut loc cea mai recentă întâlnire bilaterală între miniştrii muncii, în cadrul căreia s-a discutat despre: apărarea intereselor lucrătorilor români în Italia, proiectul „Garanţii pentru tineri!” şi despre dezvoltarea colaborării bilaterale româno-italiene, în actualul context european;
 • Între cele două state are loc un schimb de experienţă între autorităţile cu competenţă în domeniul inspecţiei muncii, în cadrul programului SLIC (Comitetul inspectorilor de muncă principali);
 • În privinţa problematicii detaşării intracomunitare, autorităţile competente din România şi Italia, colaborează strâns, făcându-se eforturi în vederea protejării drepturilor lucrătorilor detaşaţi şi a societăţilor care respectă principiile concurenţei loiale. În prezent, este în derulare, proiectul “EN-FOSTER” – “Enforcement stakeholders coopERation”, finanţat din Programul Progress pe tema lucrătorilor detaşaţi. Partenerii sunt: Inspecţia Muncii din România,  Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, Institutul Guglielmo Tagliacarne din Italia, confederaţia sindicală CISL şi institutul sindical pentru cooperare şi dezvoltare ISCOS CISL, Arbeit und Leben DGB WHS Berlin din Germania, European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW de la nivelul UE, ACV-CSC Transcom din Belgia;
 • MMFPSPV din România colaborează cu Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor publice de informare şi relaţionare cu cetăţenii, din cadrul MMFPSPV”.
 • La 28.10.2013 s-a desfăşurat la Roma o întâlnire bilaterală tehnică în domeniul prestaţiilor de şomaj între reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi ai Institutului Naţional de Protecţie Socială din Italia, cu scopul eficientizării colaborării.
 • La 05.08.2013 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale al României şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Republicii Italiene semnat la Roma, pe 07.11.2012. Protocolul vizează în mod special cooperarea administrativă în domeniul muncii şi afacerilor sociale, în special în ceea ce priveşte: ocuparea şi mobilitatea forţei de muncă, inspecţia muncii, securitatea socială a lucrătorilor migranţi, utilizarea Fondului Social European în special pentru incluziune socială.
 • La 17.04.2013 s-a desfăşurat la Roma o întâlnire bilaterală tehnică în domeniul prestaţiilor familiale între reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Inspecţie Socială şi Plăţi din România şi ai Institutului Naţional de Protecţie Socială din Italia. Scopul întâlnirii a fost de îmbunătăţire a colaborării între instituţiile competente pentru acordarea alocaţiilor familiale din cele două state.
 • Începând cu 01.01.2012, accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Italia a fost complet liberalizat. @Ambasada Romaniei in Italia

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s